لیست محصولات
مونو سدیم گلوتامات

مونو سدیم گلوتامات

580,000 تومان   600000 تومان
موجود
سدیم تری پلی فسفات

سدیم تری پلی فسفات

800,000 تومان  
موجود
سدیم آلژینات 25kg

سدیم آلژینات

800,000 تومان   850000 تومان
موجود
Cadmium Granular

کادمیوم گرانول

450,000 تومان  
موجود
Potassium Chlorate

پتاسیم کلرات

500,000 تومان  
موجود
Ammonium Citrate Tribasic

آمونیوم سیترات

500,000 تومان  
موجود
Methy Orange

متیل اورانژ

500,000 تومان  
موجود
Manganese (IV) Oxide Nano powder

منگنز (IV) اکساید

500,000 تومان  
موجود
Tri ethyl Amin

تری اتیل آمین

500,000 تومان  
موجود
Hydrazinium Hydroxide

هیدرازینیوم هیدروکسید

500,000 تومان  
موجود
ferric-Chloride-hexahydrate

کلرید آهن (III) هگزا هیدرات

500,000 تومان  
موجود
Tin(II)-Chloride-Dihydrate

کلرید قلع (II) دی هیدرات

500,000 تومان  
موجود
متيل رد 50 گرمی با گرید Indicator

متیل رد - 50 گرم - Indicator

85,000 تومان  
ناموجود
متيل رد 25 گرمی با گرید Indicator

متیل رد - 25 گرم - Indicator

50,000 تومان  
ناموجود
متیلن رد 10 گرمی با گرید Indicator

متیلن رد - 10 گرمی - Indicator

25,000 تومان  
ناموجود
متيلن بلو 50 گرمی با گرید Indicator

متیلن بلو - 50 گرمی - Indicator

75,000 تومان  
ناموجود
متيلن بلو 25 گرمی با گرید Indicator

متیلن بلو - 25 گرمی - Indicator

45,000 تومان  
ناموجود
متيلن بلو 10 گرمی با گرید Indicator

متیلن بلو - 10 گرمی - Indicator

20,000 تومان  
ناموجود
متیل اورنژ 50 گرمی با گرید Indicator

متیل اورانژ - 50 گرمی - Indicator

75,000 تومان  
ناموجود
متيل اورنژ 25 گرمی با گرید Indicator

متیل اورانژ - 25 گرمی - Indicator

45,000 تومان  
ناموجود
فروش ویژه
600000 تومان   580,000 تومان
مونو سدیم گلوتامات

موجود
850000 تومان   800,000 تومان
سدیم آلژینات 25kg

موجود
12000 تومان   10,000 تومان
نوک میکرو پیپت - سر سمپلر

موجود
900000 تومان   850,000 تومان
کیتوسان صنعتی

موجود
آخرین محصولات
  900,000 تومان
دسیکاتور

موجود
  320,000 تومان
چراغ بونزن

موجود

موجود
600000 تومان   580,000 تومان
مونو سدیم گلوتامات

موجود
  800,000 تومان
سدیم تری پلی فسفات

موجود