لیست محصولات
دسیکاتور

دسیکاتور

900,000 تومان  
موجود
شیشه ساعت

شیشه ساعت

20,002 تومان  
موجود
لوله فالکون با حجم 50 میلی لیتر

لوله فالکون - 50 میلی لیتر

4,800 تومان  
موجود
لوله فالکون با حجم 15 میلی لیتر

لوله فالکون - 15 میلی لیتر

1,000 تومان  
ناموجود
لوله فالکون با حجم 5 میلی لیتر

لوله فالکون - 5 میلی لیتر

700 تومان  
موجود
بالن لوشاتلیه با حجم 250 میلی لیتر

بالن لوشاتلیه - 250 میلی لیتر

127,500 تومان  
موجود
کریستالیزور با حجم 140*75

کریستالیزور - 140*75

110,000 تومان  
موجود
کریستالیزور با حجم 80*45

کریستالیزور - 80*45

46,000 تومان  
موجود
ارلن با حجم 5000 سی سی

ارلن - 5000 سی سی

215,000 تومان  
موجود
ارلن با حجم 2000 سی سی

ارلن - 2000 سی سی

120,000 تومان  
موجود
ارلن با حجم 1000 سی سی

ارلن - 1000 سی سی

33,000 تومان  
موجود
ارلن با حجم 500 سی سی

ارلن - 500 سی سی

20,500 تومان  
موجود
ارلن با حجم 100 سی سی

ارلن - 100 سی سی

11,000 تومان  
موجود
بالن ته صاف با حجم 250 سی سی

بالن ته صاف - 250 سی سی

22,000 تومان  
موجود
بطری درب آبی رنگی با حجم 500 سی سی

بطری درب آبی رنگی - 500 سی سی

39,000 تومان  
ناموجود
فروش ویژه
600000 تومان   580,000 تومان
مونو سدیم گلوتامات

موجود
850000 تومان   800,000 تومان
سدیم آلژینات 25kg

موجود
12000 تومان   10,000 تومان
نوک میکرو پیپت - سر سمپلر

موجود
900000 تومان   850,000 تومان
کیتوسان صنعتی

موجود
آخرین محصولات
  900,000 تومان
دسیکاتور

موجود
  320,000 تومان
چراغ بونزن

موجود

موجود
600000 تومان   580,000 تومان
مونو سدیم گلوتامات

موجود
  800,000 تومان
سدیم تری پلی فسفات

موجود