لیست محصولات
متانول 20 لیتری با گرید Laboratory

متانول - 20 لیتری - Laboratory

240,000 تومان  
ناموجود
اسید فرمیک 20 لیتری با گرید Laboratory

اسید فرمیک - 20 لیتری - Laboratory

480,000 تومان  
ناموجود
اسید فرمیک 10 لیتری با گرید Laboratory

اسید فرمیک - 10 لیتری - Laboratory

280,000 تومان  
ناموجود
اسید فرمیک 5 لیتری با گرید Laboratory

اسید فرمیک - 5 لیتری - Laboratory

150,000 تومان  
ناموجود
اسید فرمیک 2/5 لیتری با گرید Laboratory

اسید فرمیک - 2/5 لیتری - Laboratory

85,000 تومان  
ناموجود
اسید فرمیک 1 لیتری با گرید Laboratory

اسید فرمیک - 1 لیتری - Laboratorhy

45,000 تومان  
ناموجود
اسید نیتریک 55 درصد 20 لیتری با گرید Laboratory

اسید نیتریک 55% - 20 لیتری - Laboratory

220,000 تومان  
ناموجود
اسید نیتریک 55 درصد 10 لیتری با گرید Laboratory

اسید نیتریک 55% - 10 لیتری - Laboratory

115,000 تومان  
ناموجود
اسید نیتریک 55% 5 لیتری با گرید Laboratory

اسید نیتریک 55% - 5 لیتری - Laboratory

62,000 تومان  
ناموجود
اسید نیتریک 55 درصد 1 لیتری با گرید Laboratory

اسید نیتریک 55% - 1 لیتری - Laboratory

20,000 تومان  
ناموجود
اسید نیتریک 65 درصد 20 لیتری با گرید Extra pure

اسید نیتریک 65% - 20 لیتری - Extra pure

240,000 تومان  
ناموجود
اسید نیتریک 65 درصد 10 لیتری با گرید Extra pure

اسید نیتریک 65% - 10 لیتری - Extra pure

135,000 تومان  
ناموجود
اسید نیتریک 65 درصد 5 لیتری با گرید Extra pure

اسید نیتریک 65% - 5 لیتری - Extra pure

75,000 تومان  
ناموجود
اسید نیتریک 65 درصد 1 لیتری با گرید Extra pure

اسید نیتریک 65% - 1 لیتری - Extra pure

24,000 تومان  
ناموجود
اسید نیتریک 65 درصد 20 لیتری با گرید USP

اسید نیتریک 65% - 20 لیتری - USP

265,000 تومان  
ناموجود
اسید نیتریک 65 درصد 10 لیتری با گرید USP

اسید نیتریک 65% - 10 لیتری - USP

158,000 تومان  
ناموجود
اسید نیتریک 65 درصد 5 لیتری با گرید USP

اسید نیتریک 65% - 5 لیتری - USP

86,000 تومان  
ناموجود
اسید نیتریک 65 درصد 2/5 لیتری با گرید USP

اسید نیتریک 65% - 2/5 لیتری - USP

50,000 تومان  
ناموجود
فروش ویژه
600000 تومان   580,000 تومان
مونو سدیم گلوتامات

موجود
850000 تومان   800,000 تومان
سدیم آلژینات 25kg

موجود
12000 تومان   10,000 تومان
نوک میکرو پیپت - سر سمپلر

موجود
900000 تومان   850,000 تومان
کیتوسان صنعتی

موجود
آخرین محصولات
  900,000 تومان
دسیکاتور

موجود
  320,000 تومان
چراغ بونزن

موجود

موجود
600000 تومان   580,000 تومان
مونو سدیم گلوتامات

موجود
  800,000 تومان
سدیم تری پلی فسفات

موجود