لیست محصولات
بالن لوشاتلیه با حجم 250 میلی لیتر

بالن لوشاتلیه - 250 میلی لیتر

127,500 تومان  
موجود
بالن ته صاف با حجم 250 سی سی

بالن ته صاف - 250 سی سی

22,000 تومان  
موجود
بالن ژوژه شیشه ای با حجم 2000 سی سی

بالن ژوژه شیشه ای - 2000 سی سی

130,000 تومان  
موجود
بالن ژوژه شیشه ای با حجم 1000 سی سی

بالن ژوژه شیشه ای - 1000 سی سی

44,000 تومان  
موجود
بالن ژوژه شیشه ای با حجم 500 سی سی

بالن ژوژه شیشه ای - 500 سی سی

31,000 تومان  
موجود
بالن ژوژه شیشه ای با حجم 250 سی سی

بالن ژوژه شیشه ای - 250 سی سی

22,500 تومان  
موجود
بالن ژوژه شیشه ای با حجم 100 سی سی

بالن ژوژه شیشه ای - 100 سی سی

17,500 تومان  
موجود
فروش ویژه
600000 تومان   580,000 تومان
مونو سدیم گلوتامات

موجود
850000 تومان   800,000 تومان
سدیم آلژینات 25kg

موجود
12000 تومان   10,000 تومان
نوک میکرو پیپت - سر سمپلر

موجود
900000 تومان   850,000 تومان
کیتوسان صنعتی

موجود
آخرین محصولات
  900,000 تومان
دسیکاتور

موجود
  320,000 تومان
چراغ بونزن

موجود

موجود
600000 تومان   580,000 تومان
مونو سدیم گلوتامات

موجود
  800,000 تومان
سدیم تری پلی فسفات

موجود