لیست محصولات
پتری دیش با قطر 12 سانتیمتری

پتری دیش - 12 سانتیمتری

13,500 تومان  
موجود
پتری دیش با قطر 10 سانتیمتری

پتری دیش - 10 سانتیمتری

8,000 تومان  
موجود
پتری دیش با قطر 8 سانتیمتری

پتری دیش - 8 سانتیمتری

7,000 تومان  
موجود
فروش ویژه
600000 تومان   580,000 تومان
مونو سدیم گلوتامات

موجود
850000 تومان   800,000 تومان
سدیم آلژینات 25kg

موجود
12000 تومان   10,000 تومان
نوک میکرو پیپت - سر سمپلر

موجود
900000 تومان   850,000 تومان
کیتوسان صنعتی

موجود
آخرین محصولات
  900,000 تومان
دسیکاتور

موجود
  320,000 تومان
چراغ بونزن

موجود

موجود
600000 تومان   580,000 تومان
مونو سدیم گلوتامات

موجود
  800,000 تومان
سدیم تری پلی فسفات

موجود