لیست محصولات
پیپت پاستور یکبار مصرف

پیپت پاستور یکبار مصرف

9,500 تومان  
موجود
پیپت با حجم 100 سی سی

پیپت - 100 سی سی

57,500 تومان  
موجود
پیپت با حجم 50 سی سی

پیپت - 50 سی سی

28,000 تومان  
موجود
پیپت با حجم 25 سی سی

پیپت - 25 سی سی

12,500 تومان  
موجود
پیپت با حجم 10 سی سی

پیپت - 10 سی سی

10,000 تومان  
موجود
پیپت با حجم 5 سی سی

پیپت - 5 سی سی

8,000 تومان  
موجود
پیپت فیلر 2 سی سی

پیپت فیلر 2 سی سی

29,000 تومان  
موجود
پیپت فیلر 10 سی سی

پیپت فیلر 10 سی سی

31,000 تومان  
موجود
پیپت فیلر 25 سی سی

پیپت فیلر 25 سی سی

36,500 تومان  
موجود
پوار پیپت

پوار پیپت

25,000 تومان  
موجود
فروش ویژه
600000 تومان   580,000 تومان
مونو سدیم گلوتامات

موجود
850000 تومان   800,000 تومان
سدیم آلژینات 25kg

موجود
12000 تومان   10,000 تومان
نوک میکرو پیپت - سر سمپلر

موجود
900000 تومان   850,000 تومان
کیتوسان صنعتی

موجود
آخرین محصولات
  900,000 تومان
دسیکاتور

موجود
  320,000 تومان
چراغ بونزن

موجود

موجود
600000 تومان   580,000 تومان
مونو سدیم گلوتامات

موجود
  800,000 تومان
سدیم تری پلی فسفات

موجود